TUSEN TAK FOR MATEN I OSLO

Oslo har 14 millioner kvadratmeter med flate tak – og bare et fåtall av disse brukes i særlig grad til noe matnyttig. Ser vi til utlandet, blir man i storbyene stadig flinkere til å utnytte tak til ureist matproduksjon og viktige møteplasser, overvannshåndtering og biomangfoldskorridorer, vi i Nabolagshager jobber nå med å dra igang en storstilt satsing på å få Oslos tak til å blomstre.

c3b8stergro-53.jpg
Taklandbruket ØsterGRO i København

Taklandbruk kommer i forskjellige varianter, men kjennetegnes av at det dyrkes spiselige vekster, ofte i kombinasjon med pollinatorvennlige blomster og bikuber. Grøden dyrkes i forskjellige varianter av plantekasser, eventuelt dekkes hele taket jord og det bygges opp en åker.  Taklandbruket kan driftes i forskjellige konstellasjoner i samarbeid med eierne av bygget. På taket av et hotell eller en restaurant kan en slik takhage bli en viktig del av opplevelsene for gjestene, i et kontorbygg blir det en viktig arena for sosialisering og kan kanskje levere sesongens grøde til kantina. I et borettslag vil en takhage fort bli en viktig møteplass for beboerne, et treffpunkt på tvers av demografisk bakgrunn og et viktig tillegg til grøntarealene på bakkeplan.

Selve driften må vi også tenke nytt rundt. Nabolagshager vet erfaringsmessig at de færreste byfolk har dybdekunnskap om dyrking – særlig ikke dyrking under vanskelige forhold på et tak.  Skal gjester, ansatte og beboere virkelig få nytte ut av en slik takhage, må det tilrettelegges like mye for sosiale møteplasser som for kompetente gartnertjenester.  Denne funksjonen dekker vi ved å tilby gartnere som er særlig utvalgt for dere formidlings- og inspirasjonsevne, – de blir takvertskap for kundene våre.

Nabolagshager utvikler derfor et sett med tjenester for å tilby markedet innovative løsnigner på overgangen fra flate, tomme, tak til levende oaser. Tjenestene våre inkluderer;

  • Konseptutvikling tilpasset kundes målsettinger og definerte brukergrupper
  • Fysisk planlegging i samarbeid med leverandører og tekniske fagfolk.
  • Planlegging av det som skal dyrkes, deriblant spiselige blomster og sjeldne grønnsaker, tilpasset målgruppen for taket.
  • Etablering (utplanting) og drift av taket
  • Hagevert som står for vedlikehold av takhagen men også har en sosial funksjon for besøkende, beboere og brukere som inkluderer for eksempel dugnadsledelse , dyrketips for beboeres balkonger, tips til hvordan de forskjellige grødene skal brukes, m.m.
  • Planterelaterte stunts og arrangementer i samarbeid med kunde.

Ta kontakt med oss på post @ nabolagshager.no om dette er aktuelt for ditt tak!

 

TAK FOR MATEN – FORBILDEPROSJEKT FOR TAKLANDBRUK (2017)

TakForMaten-FBcover-alt3

Tak For Maten er Oslos nye takhage og demonstrasjonsanlegg for takbasert urbant landbruk. Takfarmen er et pilotprosjekt i samarbeid med Bymiljøetaten og Landbrukskvartalet som etableres av Nabolagshager og driftes i samarbeid med venner i Greenhouse Oslo. Det daglige vedlikeholdet og prosjektdriften gjennomføres av tre takverter/ rådgivere i taklandbruk fra Nabolagshager.

 

Målet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap som kan tilrettelegge for raskere etablering av et stort volum av grønne tak i Norge. Vi tester bl.a. ut forskjellige lettvekts jordblandinger, og hvordan forskjellige nyttevekster trives i vinden i syvende etasje.  Erfaringene fra prosjektet skal deles bredt via Oslo Kommune Bymiljøetaten, som har valgt ut prosjektet som et forbildeprosjekt innen urbant landbruk.

2017 var prosjektets oppstartsår. Taklandbruket fikk finansiering og brukstillatelser i orden i juni, og taket var derfor ikke ferdig beplantet før i månedsskiftet juli/august, som er for sent til å få en fullverdig sesong men som allikevel har gitt oss verdifull kunnskap med tanke på neste år. Vi ser derfor på 2017 som et «år null» hvor vi i første rekke har hatt som målsetting å gjøre oss erfaringer som vil gjøre det lettere i 2018 som blir en full sesong.

På taket tester vi ut taklandbruk i forskjellige former. Vi dyrker i spesialbygde plantekasser i heltre, i pallekarmer og gjenbruksgjenstander, og i spesialkonstruerte nedfelte «åkerlapper». Vi jobber med forskjellige lettvekts jordblandinger fra forskjellige leverandører, for å bli kjent med dyrkeegenskapene i disse jordtypene.  Vi tester ut hvordan forskjellige planter trives i værforholdene på taket – særlig med vindforholdene som til dels påvirker plantene mye. I tillegg til dette har vi variert pollinatorvennlig beplantning for å tilrettelegge for biene våre.

Vi holder også høner for eggproduksjon, og jobber med kretsløpsløsninger for taket, bygget og kvartalet. Følg takprosjektets facebook-side for løpende informasjon om taket, grøden og arrangementene.

Prosjektet har mottatt støtte fra Oslo Kommune Bymiljøetaten, Norges Vel, Landbrukskvartalet, Aspelin Ramm og Norges Bondelag.

20934884_269152810254834_3298486705252934185_o

2017-08-17 16.29.12

2017-08-21 20.32.09

IMG_4439 Tak for maten - muntlig tillatelse

2017-08-26 16.12.30

før tak for maten
Taket før oppstart