– Landbruksmelding for Oslo endelig klar

Etter et møysommelig arbeide over to år, har endelig byrådets landbruksmelding for Oslo blitt lagt fram. Det er første gang i historien at en landbruksmelding for Oslo er lagt fram til politisk behandling. Den omhandler satsningsområder for urbant landbruk, skolehager m.m. og har tydelige føringer for veien videre for urbant landbruk i Oslo.