SERVICES

Nabolagshager leverer mulighetsstudier og strategier for

  • urbant landbruk
  • grønne møteplasser
  • kretsløpsbasert matinnovasjon
  • aktiv integrering ved hjelp av dyrking og grønne aktiviteter
  • innovasjon rundt by- og nærmiljøutvikling med fokus på dyrking, klimasmarte løsninger og sirkulære løsninger

GRØNN BYUTVIKLING

Vi befinner oss ved et veiskille innen byutvikling, hvor fokuset på mange måter har endret seg fra bygg og infrastruktur, til mennesker og møteplasser. Vi ser at levende byer til en viss grad skapes av omgivelsene, men at det er der hvor det grønne og det menneskelige møtes at magien skapes og fremtidsrettede byer formes. I et slikt scenario trengs nye arbeidsmetoder og innspill – og her kan Nabolagshager hjelpe!

Nabolagshager leverer konsulenttjenester innen byøkologi. Vi kan gi innspill rundt grønn byutvikling, dyrking integrert i boligprosjekter, bomiljøstrategier og beboermedvirkning m.m.

Vi bistår også i konkrete prosjekter deriblant utvikling av bakgårds-, takfarm- og andre urbane dyrkeprosjekter.

Skjermbilde (54).png
Illustrasjon, utomhusplan, innovasjonskonkurranse for OBOS/Ulven. Samarbeide mellom Reiulf Ramstad arkitekter as, Betonmast as og Nabolagshager (illustrasjon: RRA).

URBAN NATUR

I samarbeid med biologer og plantevitere kan vi bl.a. levere biomangfoldskartlegginger, strategier for tilrettelegging for pollinatorer og annet urbant biomangfold, samt rehabilitering av økosystemer og sanking og bruk av urbane vekster, – såkalt ugress.

Konsulenttjenester koster 1200,-/time, med mulighet for rabatter ved særlig langvarige oppdrag.

FOREDRAG

trheim-foredragVi holder skreddersydde foredrag for offentlige aktører, bedrifter, lag og foreninger. Foredrag kan dekke et stort spenn av aktivitetene vi jobber med, bl.a. status for urbant landbruk i Norge, dyrking som møteplass og boligsosialt tiltak, dyrking på tak og vegger m.m.

Eksempler på kunder: Bymiljøetaten i Oslo, OBOS, Folkehelsekonferansen, Bergen Kommune, Miljøverndepartementet, Kunstmuseet KUBE, Eat Your City konferansen (DK), FAGUS Gartnerforbundets fagkonferanse, Hagemessen og NTNU. Foredragene varer vanligvis fra 20 – 40 minutter men kortere og lengre opplegg kan også avtales.

Honorar avhenger av lengde på innlegg, og grad av skreddersøm til en tematikk, og ligger på 5500,- til 12000,-.

For non-profit aktører, hageselskap o.l. honoreres foredragene etter forfatterforeningens satser. Reiseutgifter kommer i tillegg.