I framtiden bør alle jobber være grønne, men mange av disse arbeidsplassene finnes ikke enda.  Et av Nabolagshager sine satsingsområder er derfor å utvikle grønne arbeidsplasser, hovedsaklig relatert til grønnere byer, kretsløp og urban matproduksjon. 

Mandel&Sesam GREENTEAM
Oslo Living Lab SOMMER 2018 // Foto: Mandel&Sesam

Det er særlig viktig for oss å teste ut potensialet for å skape nye arbeidsplasser for demografiske grupper som ofte havner utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Sommeren 2018 gjennomfører vi derfor THE GREEN TEAM.  Dette er et prosjekt støttet av Bergensenstiftelsen og Områdeløftet for Grønland og Tøyen for å gi ungdommer fra den nærliggende Hersleb Videregående Skole arbeidserfaring og inspirasjon til grønne yrkesvalg, med fokus på urbane dyrkeprosjekter. 

Foto: Mandel&Sesam _MG_8529I arbeidstiden får ungdommene testet og utviklet egne evner til problemløsing, teamarbeid, håndtere verktøy, forstå en arbeidsgivers forventninger og utforsker det å lete etter egne ambisjoner for å finne motivasjon i arbeidsdagen. Rekrutteringen er åpen for alle elever  ved Hersleb VGS, uavhengig av skolemotivasjon og tidligere arbeidserfaring,  eller mangel på sådan.  Erfaringen vår med prosjektet er så langt positive, med en sympatisk elevgruppe som gjør fordommer mot skolene på østkanten til skamme. 

Vi erfarer at å la ungdommene jobbe i små team med tett oppfølging av mentorer er en metode som sikrer at deltakerne får god oppfølging og meningsfulle arbeidsoppgaver. 

Mandel&Sesam:Kristina
Foto: Mandel&Sesam

Sommerens arbeidsoppgaver fokuserer i hovedsak på dyrking på tak i pilotprosjektet vårt Tak for Maten. Dessuten får de prøvd seg på både hønsehold og birøkting.  I løpet av sommeren skal ungdommene også være med på å gjennomføre ett større publikumsarrangement, – Hagesirkus i Urtehagen. På denne måten vil de også tilegne seg erfaring innen arrangementsplanlegging, stedsskaping og samfunnsengasjement, og bli positive og synlige bidragsytere i nærmiljøet.  Høst og vinter vil vi eksperimentere med kretsløpsløsninger og plastresirkulering i samarbeid med Interkulturelt Museum – støttet av Husbanken/Områdeløftet for Grønland og Vaterland. Vi søker for tiden etter flere økonomiske samarbeidspartnere til dette for å kunne utvide antall deltakere, lønnede arbeidstimer og meningsfulle prosjekter de kan delta i. 

Foto Mandel&Sesam SAMIRA med bag
Foto: Mandel&Sesam

Ungdommene vil tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap innen ungt entreprenørskap hos frontbevegelsen av urban dyrking i Oslo. Enda viktigere er det at de vil få sin første referanse, tilegner seg myke verdier og oppleve mestring. 

 

 

Mandel&SEsam_MG_8499
Foto: Mandel&Sesam