tom-erik-7647Er du nysgjerrig på ureist mat og korte urbane kretsløp? Nabolagshager har siden 2016 eksperimentert med forskjellige innendørs løsninger for urban matproduksjon.  Vi har gjort oss erfaringer med med både hydroponics (dyrking hvor plantene vokser i vann) og aquaponics (dyrking og fiskeoppdrett i et kretsløp hvor avfall/ekskrementer fra fisk blir næring for planter, som igjen renser vannet for fiskene).  Målet med disse pilotprosjektene har vært å gå grundig til verks og ha et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne levere skreddersydde små- og mellomstore løsninger for urbane miljøer.

Nabolagshager kan i dag leverer skreddersydde småskala anlegg for dyrking og miniskala fiskeoppdrettsenheter som kan driftes hjemme i garasjen, på en skole, i kjelleren, på en vegg, i resepsjonen eller andre steder.  I tillegg til å levere nøkkelferdige løsninger kan vi også sørge for løpende drift.

smal-dyrkevegg

HYDROPONICS

Hydroponisk dyrking foregår uten jord, i systemer hvor vann tilsatt økologiske næringsstoffer tilsettes. Dette tilrettelegger for at vi kan dyrke grønnsaker der forbrukeren bor – midt i byen.  Forbrukeren blir kjent med hvordan maten produseres, og kan være trygg på at alt dyrkes fritt for kjemisk-syntetiske sprøytemidler og kunstgjødsel.  Hydroponiske dyrkesystemer kan være vertikale – for å utnytte arealene maksimalt, eller horisontale. For å sørge for gode nok lysforhold for plantene, kombineres disse dyrkeanleggene med LED-lys.

Hydroponisk dyrking passer spesielt godt for urter og forskjellige salater.  Avhengig av løsningen som velges, kan alt fra jordbær til tomater og sitrongress dyrkes her. Mye av den salaten vi kjøper i butikken – både i vinterhalvåret og ellers i sesongen – dyrkes pr i dag innendørs i drivhus, både norsk salat og importert. Det samme gjelder norske drivhustomater og -agurker.  Ved hjelp av Nabolagshager får du altså muligheten til å få verdens mest ureiste og økologiske vekster der du bor eller jobber.

shutterstock_387531811

Lararmie_Farm_Wall_with_text__55774.1436226518.1280.1280

AQUAPONICS

Et akvaponisk anlegg er et hydroponianlegg som i tillegg har en enhet for fiskeproduksjon tilknyttet seg. Her settes ressurser i et smart kretsløp, hvor fiskens avføring blir førsteklasses kvalitetsgjødel for plantene i hydroponikulturen.

I kontrast til konvensjonelt fiskeoppdrett i Norge, som foregår i åpne mærer og med fisk med naturlig instinkt for å bevege seg over store områder, og hvor det er fri flyt av fiskefor, medisiner og sykdommer mellom oppdrettsfisken og villfisk i den omkringliggende fjorden, ligger bærekraft som et grunnleggende prinsipp for slikk innendørs fiskeoppdrett.  Fiskesortene som benyttes i denne type oppdrett er hovedsaklig Clarias (mall/catfish), som er en meget god matfisk, og som fra naturens side er godt egnet for slik innendørsoppdrett.  Fiskesortene som benyttes er omnivore, dvs at de er både kjøtt- og grønnsaksetende. De er derfor godt egnet til å benytte seg av matavfall i foret sitt, alt fra salatrester og brødmat til proteiner fra insekter.

Om du ønsker å besøke demonstrasjonsanlegget vårt eller ta en prat om å skreddersy prosjekt for deg, ta kontakt med growtech-teamet vårt via post@nabolagshager.no

farm-1554319-1