SOLSIKKEBARNA – DYRKING SOM BOMILJØTILTAK I KOMMUNALE BYGÅRDER PÅ TØYEN (2016-2017)

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Områdeløft Tøyen tilskudd for bomiljøtiltak fra Husbanken.

Les om prosjektet her:

2017-08-15 15.02.582016-07-14 17.49.53.jpg

URTEHAGENS MINIGARTNERE (2016)

Prosjektet har gått ut på å gi en gruppe barn og ungdommer bosatt på Grønland sommerjobb med å se til dyrkeprosjektet i Urtehagen på Grønland. Ungdommene har vært med på såing, planting, vanning, samt oppgradering av arealet og etablering av nye plantekasser. Ungdommene har i tillegg deltatt på Internasjonal Torgdag på Grønland, bidratt på Geitmyradagen i skolehagen på Sagene og MatBeat arrangement i Botanisk hage. Prosjektet har vært utformet som en jobb, så ungdommene har fått lønn for arbeidet de har gjort men har i tillegg opparbeidet seg nyttig arbeidsefaring og opplevd for første gang å tjene egne penger. Ungdommene er flotte ambassadører for Grønland som viser at her både vil og kan vi.

Prosjektet er finansiert av aktivitetsmidler fra Områdeløft Tøyen.

SJAKKPLASSEN (2015)

Kan inkludering av mangfoldige brukergrupper gjøre mer for et byrom og fellesskapet enn målrettet ekskludering av enkeltgrupper? Vaterlandsparken mellom Akerselva, Oslo Plaza og Spektrum, har vært kalt Oslos farligste sted. Sommeren 2015 etablerte Oslo Kommune og Nabolagshager et temporært byromsprosjekt, Sjakkplassen, for å teste urbant landbruk som et virkemiddel for å skape grønne møteplasser. Plassen ble møblert med selvvannende plantekasser, benker og store sjakkbrikker. Sjakkbrikkene var til gratis utlån hver dag og ble flittig brukt.

Fra dag én har prosjektet blitt godt tatt imot av naboer, forbipasserende og turister. Politi, vektere og utekontakt har opplevd en sterk økning i bruken av området, og et fravær av negative episoder i prosjektperioden. Plantene har blitt tatt vare på av brukerne av plassen, og grønnsakene har blitt høstet etter hvert som de modnet. Grønt og inkluderende gjorde susen.

Nabolagshagers prosjekter viser at urban dyrking bør stå sentralt i utviklingen av våre byer, ikke bare for det økologiske mangfoldets del, men for å sikre en bærekraftig byutvikling, både sosialt, økonomisk og miljømessig.

Les mer om prosjektet: