Akademi for grønt byliv


Om prosjektet


I akademi for grønt byliv får ungdommer en aktiv rolle i bærekraftig byutvikling. Med prosjektet ønsker vi å gi ungdommer en viktig stemme i byen og fasilitere at ungdom blir anerkjente og synlige nærmiljø- og bylivseksperter. Prosjektet fokuserer på forskjellige områder på Grønland og Tøyen som ble identifisert i den nye Handlingsplanen for Økt Byliv av Oslo kommune.

Vi etablerte et team med ungdomsforsker som, sammen med en mentor, har vært med å kartlegge behovene og mulighetene på Grønland og Tøyen. Ungdomsforskerne vandret gjennom området sammen med andre ungdommer som ble intervjuet mens de gikk. Basert på innspillene fra intervjuene utforsker ungdomsforsker nå hvordan de kan bidra til at Grønland og Tøyen blir et enda bedre område for unge og andre folk.

Etter analysen av intervjuene, deltok ungdomsforsker i to designtenking workshoper hvor ungdommer ble oppmuntret og veiledet til å tenke et par steg videre gjennom noen av de utvalgte scenarioene for å velge og eliminere fokusområde for de tiltak ungdomsforsker skal gjennomføre i området.  Ungdommer landet til slutt på noen ideer som de følte kunne gjennomføres, og de bestemte seg å fokusere på to problemer i området som mange ungdommer påpekt: gateforsøpling og tagging på bygninger. Ungdomsforskerne jobber nå med å utvikle små “taktisk urbanisme” tiltak for å utforske hvordan de kan bidra til å redusere gateforsøplingen sammen med andre samarbeidspartner. I tillegg utforsker ungdommer sammen med andre lokale aktører hva slags tiltak de kan gjennomføre angående tagging på bygninger,

I januar skal ungdomsforsker ha en interaktiv utstilling på Interkulturelt Museum om prosjektet, så et bredere publikum får tilgang på prosjektets aktiviteter, ungdommenes arbeid og erfaring, og resultatene som prosjektet har generert.


Ungdomsforsker fra Oslo Living Lab


Oslo Living Lab er et ungdomsprogram etablert av Nabolagshager der unge utforsker og skaper fremtidens grønne arbeidsplasser ved å samskape løsninger på problemer de identifiserer og analyserer. For tiden jobber ungdommene fra Oslo Living Lab med prosjektet «Akademi for grønt byliv».

Jueda Fetisi – Ungdomsmentor
Hanan Zag – Ungdomsforsker
Sadia Mubiru – Ungdomsforsker
Gabriela Piechocka – Ungdomsforsker
Julian Brito-Benestad – Ungdomsforsker

Samarbaid


Akademiet for grønt byliv prosjektet ledes av Nabolagshager, i samarbeid med andre lokale partnere som H20 videregående skole, Interkulturelt museum, Bydel Gamle Oslo, Områdeløft Grønland og Tøyen, NMBU, og Foreningen Grønland foreldre og barn.

Prosjektet har et søsterprosjekt i Brussel kalt «The Academy of Urban Action», drevet av Urban Foxes. Ungdom i Oslo og Brussel vil få en sjanse til å utveksle og sammenligne arbeidet sitt og få et internasjonalt perspektiv.

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Bydel Gamle Oslo.

For spørsmål om dette prosjektet, kontakt prosjektleder Laura Martinez.

Foto: Julie Hrnčířová