Akademi for grønt byliv


Om prosjektet


I akademi for grønt byliv får ungdommer en aktiv rolle i bærekraftig byutvikling. Med prosjektet ønsker vi å gi ungdommer en viktig stemme i byen og fasilitere at ungdom blir anerkjente og synlige nærmiljø- og bylivseksperter. Prosjektet fokuserer på forskjellige områder på Grønland og Tøyen som ble identifisert i den nye Handlingsplanen for Økt Byliv av Oslo kommune.

Vi etablerte et team med ungdomsforsker i alderen 17 til 21 som, sammen med en mentor, har kartlagt behovene og mulighetene på Grønland og Tøyen gjennom en rekke «gående intervjuer». Ungdomsforskerne vandret gjennom området sammen med andre ungdommer som ble intervjuet mens de gikk og tok også bilder av ting de mente var viktige underveis. Ungdomsforsker dybdeintervjuet 18 ungdommer i alderen 16 til 25, har analysert hva de sa og laget strategier for å bidra til å løse utfordringene i området.

Gateforsøpling var noe som gikk igjen i mange av intervjuene, og er grunnen til at vi nå kjører en miljøkampanje rettet mot ungdommer. Bor du på Grønland eller Tøyen har du kanskje lagt merke vår kreativ miljøkampanje gatelangs. Ved bruk av fargerike bannere og unike slagord vil vi oppmuntre ungdom og andre til å kaste søppelet i søppelkassene.

I januar hadde ungdomsforsker en interaktiv og inspirerende utstilling på Interkulturelt Museum på Grønland om prosjektet, så et bredere publikum fikk tilgang på prosjektets aktiviteter, ungdommenes arbeid og erfaring, og resultatene som prosjektet har generert.

I forkant av 17. mai organiserte ungdommer en Rusken – søppelplukkingsdugnad på kryss og tvers av Grønland og Tøyen, hvor engasjerte naboer og familier også bisto. De klarte å plukke 21 kilo søppel på en drøy time!

Har du sett de nye avfallsbeholderne i bydel Gamle Oslo? Ungdommene i Oslo Living Lab har vært med i utformingen av de nye smarte avfallsbeholderne med solcellepanel, smart statistikk og informative faktaopplysninger. Vi håper at dette vil gjøre det enkelt for alle å bruke avfallsbeholderne og at de fargerike illustrasjonene vil gjøre det enklere å se de.

Press & Media

Les mer om vårt prosjekt og vår miljøkampanje i saken fra VårtOslo!

Les mer om hvordan vi bidrar til å gjøre Oslo enda grønnere i saken fra Avisa Oslo!

Les mer om hvordan vi bidrar til å gjøre Oslo enda grønnere i saken fra Vårt Oslo!

Vi inviterte til en gigantisk gatefest i Olafiagangen på Grønland. Les mer om gatefesten i saken fra Vårt Oslo!

Her får du også et glimt inn i arbeidet vi gjør!

FRA FOLKEBUDSJETT TIL FOLKEFEST: det ble en real folkefest da Oslo Living Lab inviterte til gratis langbord og gatefest i Olafiagangen. Hele arrangementet var planlagt og gjennomført av ungdommer og lokale initiativtagere.


Ungdomsforsker fra Oslo Living Lab


Oslo Living Lab er et ungdomsprogram etablert av Nabolagshager der unge utforsker og skaper fremtidens grønne arbeidsplasser ved å samskape løsninger på problemer de identifiserer og analyserer. For tiden jobber ungdommene fra Oslo Living Lab med prosjektet «YouthGreen». Les mer om prosjektet her.

Juleda Fetisi – Ungdomsmentor
Riona Gashi – Ungdomsforsker
Hanan Zaaj – Ungdomsforsker
Aicha Ali – Ungdomsforsker
Edi Provoliu – Ungdomsforsker
Abdi Suleyman – Ungdomsforsker

Samarbaid


Akademiet for grønt byliv prosjektet ledes av Nabolagshager, i samarbeid med andre lokale partnere som H20 videregående skole, Interkulturelt museum, Bydel Gamle Oslo, Områdeløft Grønland og Tøyen, NMBU, og Foreningen Grønland foreldre og barn.

Prosjektet har et søsterprosjekt i Brussel kalt «The Academy of Urban Action», drevet av Urban Foxes. Ungdom i Oslo og Brussel vil få en sjanse til å utveksle og sammenligne arbeidet sitt og få et internasjonalt perspektiv.

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, Grønne midler i Bydel Gamle Oslo og Bomiljøtilskudd – Områdeløft Grønland og Tøyen.

For spørsmål om dette prosjektet, kontakt

Laura Martinez – Prosjektleder
laura@nabolagshager.no
Juleda Fetisi – Ungdomsmentor
juleda@nabolagshager.no

Photo credit: Julia Naglestad