Akademi for grønt byliv


Om prosjektet


I akademi for grønt byliv får ungdommer en aktiv rolle i bærekraftig byutvikling. Med prosjektet ønsker vi å gi ungdommer en viktig stemme i byen og fasilitere at ungdom blir anerkjente og synlige nærmiljø- og bylivseksperter. Prosjektet fokuserer på forskjellige områder på Grønland og Tøyen som ble identifisert i den nye Handlingsplanen for Økt Byliv av Oslo kommune.

Vi etablerte et team med ungdomsforsker i alderen 17 til 21 som, sammen med en mentor, har kartlagt behovene og mulighetene på Grønland og Tøyen gjennom en rekke «gående intervjuer». Ungdomsforskerne vandret gjennom området sammen med andre ungdommer som ble intervjuet mens de gikk og tok også bilder av ting de mente var viktige underveis. Ungdomsforsker dybdeintervjuet 18 ungdommer i alderen 16 til 25, har analysert hva de sa og laget strategier for å bidra til å løse utfordringene i området.

Gateforsøpling var noe som gikk igjen i mange av intervjuene, og er grunnen til at vi nå kjører en miljøkampanje rettet mot ungdommer. Bor du på Grønland eller Tøyen har du kanskje lagt merke vår kreativ miljøkampanje gatelangs. Ved bruk av fargerike bannere og unike slagord vil vi oppmuntre ungdom og andre til å kaste søppelet i søppelkassene.

I januar hadde ungdomsforsker en interaktiv og inspirerende utstilling på Interkulturelt Museum på Grønland om prosjektet, så et bredere publikum fikk tilgang på prosjektets aktiviteter, ungdommenes arbeid og erfaring, og resultatene som prosjektet har generert.

Press & Media

Les mer om vårt prosjekt og vår miljøkampanje i saken fra VårtOslo!

Her får du også et glimt inn i arbeidet vi gjør! https://fb.watch/cGgnEpTomr/

Les mer om hvordan vi bidrar til å gjøre Oslo enda grønnere i saken fra Avisa Oslo!

Kommende arrangementer

BLI MED på vårrengjøring av byen!! Vårrusken er en årlig ryddedugnad gjennom Rusken i Oslo kommune. 

Oslo Living Lab ungdommer skal den 8.mai arrengere en ryddedugnad, hvor de skal gå rundt på Grønland og Tøyen å plukke søppel.

Vil du bli med på dugnaden og grillfest? Meld deg på ved å sende mail til juleda@nabolagshager.no og hjelp oss å ta vare på byen vår!

Vi vil arrangere en gatefest på Olafiagangen og vi ønsker å invitere til et “nabolagslangbord” med servering av gratis varm halalmat fra forskjellige kulturer og som lokale sosialentreprenører fra Grønland og Tøyen lager. Samtidig skal vi underholde med musikk og ha familievennlige aktiviteter. Arrangementet skal være åpent og gratis for alle.


Ungdomsforsker fra Oslo Living Lab


Oslo Living Lab er et ungdomsprogram etablert av Nabolagshager der unge utforsker og skaper fremtidens grønne arbeidsplasser ved å samskape løsninger på problemer de identifiserer og analyserer. For tiden jobber ungdommene fra Oslo Living Lab med prosjektet «Akademi for grønt byliv».

Jueda Fetisi – Ungdomsmentor
Hanan Zaaj – Ungdomsforsker
Sadia Mubiru – Ungdomsforsker
Gabriela Piechocka – Ungdomsforsker
Julian Brito-Benestad – Ungdomsforsker

Samarbaid


Akademiet for grønt byliv prosjektet ledes av Nabolagshager, i samarbeid med andre lokale partnere som H20 videregående skole, Interkulturelt museum, Bydel Gamle Oslo, Områdeløft Grønland og Tøyen, NMBU, og Foreningen Grønland foreldre og barn.

Prosjektet har et søsterprosjekt i Brussel kalt «The Academy of Urban Action», drevet av Urban Foxes. Ungdom i Oslo og Brussel vil få en sjanse til å utveksle og sammenligne arbeidet sitt og få et internasjonalt perspektiv.

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Grønne midler i Bydel Gamle Oslo.

For spørsmål om dette prosjektet, kontakt

Laura Martinez – Prosjektleder
laura@nabolagshager.no
Juleda Fetisi – Ungdomsmentor
juleda@nabolagshager.no

Foto: Julie Hrnčířová