KONSULENTTJENESTER & FOREDRAG

GRØNN BYUTVIKLING

Vi befinner oss ved et veiskille innen byutvikling, hvor fokuset på mange måter har endret seg fra bygg og infrastruktur, til mennesker og møteplasser. Vi ser at levende byer til en viss grad skapes av omgivelsene, men at det er der hvor det grønne og det menneskelige møtes at magien skapes og fremtidsrettede byer formes. I et slikt scenario trengs nye arbeidsmetoder og innspill – og her kan Nabolagshager hjelpe!

Nabolagshager leverer konsulenttjenester innen byøkologi. Vi kan gi innspill rundt grønn byutvikling, dyrking integrert i boligprosjekter, bomiljøstrategier og beboermedvirkning m.m.

Vi bistår også i konkrete prosjekter deriblant utvikling av bakgårds-, takfarm- og andre urbane dyrkeprosjekter.

Skjermbilde (54).png

Illustrasjon, utomhusplan, innovasjonskonkurranse for OBOS/Ulven. Samarbeide mellom Reiulf Ramstad arkitekter as, Betonmast as og Nabolagshager. 

URBAN NATUR

I samarbeid med biologer og plantevitere kan vi bl.a. levere biomangfoldskartlegginger, strategier for tilrettelegging for pollinatorer og annet urbant biomangfold, samt rehabilitering av økosystemer og sanking og bruk av urbane vekster, – såkalt ugress.

FOREDRAG

trheim-foredragVi holder skreddersydde foredrag for offentlige aktører, bedrifter, lag og foreninger. Foredrag kan dekke et stort spenn av aktivitetene vi jobber med, bl.a. status for urbant landbruk i Norge, dyrking som møteplass og boligsosialt tiltak, dyrking på tak og vegger m.m.

Eksempler på kunder: Folkehelsekonferansen, Bergen Kommune, Miljøverndepartementet, Kunstmuseet KUBE, Eat Your City konferansen (DK), FAGUS Gartnerforbundets fagkonferanse, Hagemessen og NTNU. Foredragene varer vanligvis fra 45 – 60 minutter men kortere og lengre opplegg kan også avtales.

Honorar avhenger av lengde på innlegg, og grad av skreddersøm til en tematikk, og ligger på 5500,- til 9500,-. For frivillige aktører, hageselskap o.l. honoreres foredragene etter forfatterforeningens satser. Reiseutgifter kommer i tillegg.

GARTNERHJELPEN

Bistand til borettslag og sameier som ønsker å utvikle fellesarealene til å bli frodige møteplasser ved hjelp av planlegging, etablering og drift av beboerparseller, nabolagshager, frukt- og bærlunder m.m. Kunder som ønsker oppfølging av erfaren øko-gartner i prosjektet sitt kan bestille dette gjennom Nabolagshager. Gartnerhjelpen skreddersys etter kundens behov og kan bl.a. inneholde:
– Beplantning av bakgårder, balkonger og fellesarealer, i hovedsak med økologiske grønnsaker, urter og pollinatorvennlige blomster, men også konvensjonelle planter der økologiske alternativer ikke er tilgjengelige.
– Beplantning og stell av frukttrær, bærbusker, samt prydbusker inkludert beskjæring.
– Ekstrem-poding; frukttrær med 3-6 typer frukt på samme tre fra utvalgte historiske nordiske eplesorter.
– Giftfri/ økologisk skadedyrbekjempelse.
– Løpende vanning og tilsyn av grøntarealer.

Oppdragene starter med en grundig befaring og samtale med flest mulig av de som ønsker å bruke hagen. Vi setter av inntil to timer pr befaring, for å gå grundig til verks. En slik befaring koster 1950,- pr hage +mva.  Avhengig av innholdet i denne befaringen kan vi gi et konkret tilbud på videre tjenester.