TAK FOR MATEN

TAK FOR MATEN – FORBILDEPROSJEKT FOR TAKLANDBRUK (2017)

TakForMaten-FBcover-alt3

Tak For Maten er Oslos nye takhage og demonstrasjonsanlegg for takbasert urbant landbruk. Takfarmen er et pilotprosjekt i samarbeid med Bymiljøetaten og Landbrukskvartalet som etableres av Nabolagshager og driftes i samarbeid med venner i Greenhouse Oslo. Det daglige vedlikeholdet og prosjektdriften gjennomføres av tre praktikanter fra NMBU og UiO.

Målet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap som kan tilrettelegge for raskere etablering av et stort volum av grønne tak i Norge. Vi tester bl.a. ut forskjellige lettvekts jordblandinger, og hvordan forskjellige nyttevekster trives i vinden i syvende etasje.  Erfaringene fra prosjektet skal deles bredt via Oslo Kommune Bymiljøetaten, som har valgt ut prosjektet som et forbildeprosjekt innen urbant landbruk.

2017 var prosjektets oppstartsår. Taklandbruket fikk finansiering og brukstillatelser i orden i juni, og taket var derfor ikke ferdig beplantet før i månedsskiftet juli/august, som er for sent til å få en fullverdig sesong men som allikevel har gitt oss verdifull kunnskap med tanke på neste år. Vi ser derfor på 2017 som et «år null» hvor vi i første rekke har hatt som målsetting å gjøre oss erfaringer som vil gjøre det lettere i 2018 som blir en full sesong.

På taket tester vi ut taklandbruk i forskjellige former. Vi dyrker i spesialbygde plantekasser i heltre, i pallekarmer og gjenbruksgjenstander, og i spesialkonstruerte nedfelte «åkerlapper». Vi jobber med forskjellige lettvekts jordblandinger fra forskjellige leverandører, for å bli kjent med dyrkeegenskapene i disse jordtypene.  Vi tester ut hvordan forskjellige planter trives i værforholdene på taket – særlig med vindforholdene som til dels påvirker plantene mye. I tillegg til dette har vi variert pollinatorvennlig beplantning for å tilrettelegge for biene våre.

Vi holder også høner for eggproduksjon, og jobber med kretsløpsløsninger for taket, bygget og kvartalet. Følg takprosjektets facebook-side for løpende informasjon om taket, grøden og arrangementene.

Prosjektet har mottatt støtte fra Oslo Kommune Bymiljøetaten, Norges Vel, Landbrukskvartalet, Aspelin Ramm og Norges Bondelag.

20934884_269152810254834_3298486705252934185_o

2017-08-17 16.29.12

2017-08-21 20.32.09

IMG_4439 Tak for maten - muntlig tillatelse

2017-08-26 16.12.30

før tak for maten

Taket før oppstart