PILOTPROSJEKTER

TAK FOR MATEN – FORBILDEPROSJEKT FOR TAKLANDBRUK (2017)

TakForMaten-FBcover-alt3

Tak For Maten er Oslos nye takhage og demonstrasjonsanlegg for takbasert urbant landbruk. Takfarmen er et pilotprosjekt i samarbeid med Bymiljøetaten og Landbrukskvartalet som etableres av Nabolagshager og driftes i samarbeid med venner i Greenhouse Oslo.

Målet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap som kan tilrettelegge for raskere etablering av et stort volum av grønne tak i Norge. Vi tester bl.a. ut forskjellige lettvekts jordblandinger, og hvordan forskjellige nyttevekster trives i vinden i syvende etasje.  Erfaringene fra prosjektet skal deles bredt via Oslo Kommune Bymiljøetaten, som har valgt ut prosjektet som et forbildeprosjekt innen urbant landbruk.

Følg takprosjektets facebook-side for løpende informasjon om taket, grøden og arrangementene.

DSC_4246 kopi-43

20934884_269152810254834_3298486705252934185_o

INNENDØRS MATPRODUKSJON; HYDROPONICS OG AQUAPONICS

Er du nysgjerrig på ureist mat og korte urbane kretsløp? Nabolagshager har siden 2016 eksperimentert med forskjellige innendørs løsninger for urban matproduksjon.  Vi har gjort oss erfaringer med med både hydroponics (dyrking hvor plantene vokser i vann) og aquaponics (dyrking og fiskeoppdrett i et kretsløp hvor avfall/ekskrementer fra fisk blir næring for planter, som igjen renser vannet for fiskene).  Målet med disse pilotprosjektene har vært å gå grundig til verks og ha et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne levere skreddersydde små- og mellomstore løsninger for urbane miljøer.

Nabolagshager kan i dag leverer skreddersydde småskala anlegg for dyrking og miniskala fiskeoppdrettsenheter som kan driftes hjemme i garasjen, på en skole, i kjelleren, på en vegg, i resepsjonen eller andre steder.  I tillegg til å levere nøkkelferdige løsninger kan vi også sørge for løpende drift.

HYDROPONICS

Hydroponisk dyrking foregår uten jord, i systemer hvor vann tilsatt økologiske næringsstoffer tilsettes. Dette tilrettelegger for at vi kan dyrke grønnsaker der forbrukeren bor – midt i byen.  Forbrukeren blir kjent med hvordan maten produseres, og kan være trygg på at alt dyrkes fritt for kjemisk-syntetiske sprøytemidler og kunstgjødsel.  Hydroponiske dyrkesystemer kan være vertikale – for å utnytte arealene maksimalt, eller horisontale. For å sørge for gode nok lysforhold for plantene, kombineres disse dyrkeanleggene med LED-lys.

Hydroponisk dyrking passer spesielt godt for urter og forskjellige salater.  Avhengig av løsningen som velges, kan alt fra jordbær til tomater og sitrongress dyrkes her. Mye av den salaten vi kjøper i butikken – både i vinterhalvåret og ellers i sesongen – dyrkes pr i dag innendørs i drivhus, både norsk salat og importert. Det samme gjelder norske drivhustomater og -agurker.  Ved hjelp av Nabolagshager får du altså muligheten til å få verdens mest ureiste og økologiske vekster der du bor eller jobber.

shutterstock_387531811

Lararmie_Farm_Wall_with_text__55774.1436226518.1280.1280

AQUAPONICS

Et akvaponisk anlegg er et hydroponianlegg som i tillegg har en enhet for fiskeproduksjon tilknyttet seg. Her settes ressurser i et smart kretsløp, hvor fiskens avføring blir førsteklasses kvalitetsgjødel for plantene i hydroponikulturen.

I kontrast til konvensjonelt fiskeoppdrett i Norge, som foregår i åpne mærer og med fisk med naturlig instinkt for å bevege seg over store områder, og hvor det er fri flyt av fiskefor, medisiner og sykdommer mellom oppdrettsfisken og villfisk i den omkringliggende fjorden, ligger bærekraft som et grunnleggende prinsipp for slikk innendørs fiskeoppdrett.  Fiskesortene som benyttes i denne type oppdrett er hovedsaklig Clarias (mall/catfish), som er en meget god matfisk, og som fra naturens side er godt egnet for slik innendørsoppdrett.  Fiskesortene som benyttes er omnivore, dvs at de er både kjøtt- og grønnsaksetende. De er derfor godt egnet til å benytte seg av matavfall i foret sitt, alt fra salatrester og brødmat til proteiner fra insekter.

2017-06-29 11.19.05

DSC_5240

SOLSIKKEBARNA – DYRKING SOM BOMILJØTILTAK I KOMMUNALE BYGÅRDER PÅ TØYEN (2016-2017)

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Områdeløft Tøyen tilskudd for bomiljøtiltak fra Husbanken.

Les om prosjektet her:

2017-08-15 15.02.582016-07-14 17.49.53.jpg

URTEHAGENS MINIGARTNERE (2016)

Prosjektet har gått ut på å gi en gruppe barn og ungdommer bosatt på Grønland sommerjobb med å se til dyrkeprosjektet i Urtehagen på Grønland. Ungdommene har vært med på såing, planting, vanning, samt oppgradering av arealet og etablering av nye plantekasser. Ungdommene har i tillegg deltatt på Internasjonal Torgdag på Grønland, bidratt på Geitmyradagen i skolehagen på Sagene og MatBeat arrangement i Botanisk hage. Prosjektet har vært utformet som en jobb, så ungdommene har fått lønn for arbeidet de har gjort men har i tillegg opparbeidet seg nyttig arbeidsefaring og opplevd for første gang å tjene egne penger. Ungdommene er flotte ambassadører for Grønland som viser at her både vil og kan vi.

Prosjektet er finansiert av aktivitetsmidler fra Områdeløft Tøyen.

SJAKKPLASSEN (2015)

Kan inkludering av mangfoldige brukergrupper gjøre mer for et byrom og fellesskapet enn målrettet ekskludering av enkeltgrupper? Vaterlandsparken mellom Akerselva, Oslo Plaza og Spektrum, har vært kalt Oslos farligste sted. Sommeren 2015 etablerte Oslo Kommune og Nabolagshager et temporært byromsprosjekt, Sjakkplassen, for å teste urbant landbruk som et virkemiddel for å skape grønne møteplasser. Plassen ble møblert med selvvannende plantekasser, benker og store sjakkbrikker. Sjakkbrikkene var til gratis utlån hver dag og ble flittig brukt.

Fra dag én har prosjektet blitt godt tatt imot av naboer, forbipasserende og turister. Politi, vektere og utekontakt har opplevd en sterk økning i bruken av området, og et fravær av negative episoder i prosjektperioden. Plantene har blitt tatt vare på av brukerne av plassen, og grønnsakene har blitt høstet etter hvert som de modnet. Grønt og inkluderende gjorde susen.

Nabolagshagers prosjekter viser at urban dyrking bør stå sentralt i utviklingen av våre byer, ikke bare for det økologiske mangfoldets del, men for å sikre en bærekraftig byutvikling, både sosialt, økonomisk og miljømessig.

Les mer om prosjektet: