SAMARBEIDSPARTNERE

Nabolagshager tror at magien skjer når folk møtes og at nettverk er nøkkelen til suksess. Vi søker derfor aktivt varierte samarbeidspartnere innen alt fra landbruksorganisasjoner til minoritetsforeninger og det private næringsliv.  Prosjektsamarbeidene dekker varierte felt, fra produktutvikling, forskningsprosjekter, arrangementer, kommersielle samarbeidsavtaler, strategiske samarbeider og uformelle grønne fellesskap.