forside-rapportDYRKING SOM BOMILJØPROSJEKT – inspirasjon og lærdom fra Tøyen (2016)

Forfatter: Katja Bratseth (Stedsantropolog) på oppdrag fra Nabolagshager. Kvalitativ antropologisk analyse basert på intervjuer med prosjektdeltakere og interessenter med fokus på prosjektets bidrag for et bedre bomiljø. Her kan du laste ned rapporten: nabolagshager-dyrking-som-bomiljoprosjekt. Utgitt av: Nabolagshager.

cdgaxx5xeaauc-vTAGTOMAT – vejen til grønne fællesskaber i byen (2016)

Forfatter: Mads Boserup Lauritsen (TagTomat), hovedforfatter, Helene Gallis (Nabolagshager), gjesteskribent introkapittel. Introduksjon til urbane dyrkeprosjekter i Skandinavia, hva det gjør med oss og hva vi kan lære av hverandre. Les mer her. Utgitt av: TagTomat.

 

screenshot-2016-12-21-16-12-59IDEHÅNDBOK – Hverdagens byrom (2016)

Prosjektleder: Ellen Husaas (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD). Helene Gallis (Nabolagshager) har bidratt på prosjektbeskrivelsene side 83.  Publikasjonen er en innføring i byromsutvikling og en casekatalog over godt gjennomførte byrom over hele landet. Nabolagshagers prosjekt Sjakkplassen trekkes fram som et nasjonalt eksempel på hvordan et område som trenger et omdømmeløft kan gjennomføres, og Urtehagen på Grønland som var en tidlig arena for eksperimentering med dyrking i offentlig rom også har fått plass. Last ned rapporten her. Utgitt av: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

forside-rapportenFRA ‘OSLOS FARLIGSTE STED’ TIL FRODIG URBAN OASE – prosjektrapport fra Sjakkplassen (2015)

Forfattere: Helene Gallis (Nabolagshager) og Katja Bratseth (Stedsantropolog). Gjennomgang av bakgrunn for prosjektet, gjennomføringen samt erfaringer sett fra brukere, naboer, offentlige aktører og andre synsvinkler. Les rapporten her: erfaringer-fra-sjakkplassen-2015 . Utgitt av: Nabolagshager.

dyrk byenDYRK BYEN – håndbok for urbane bønder (2015)

Spartacus Forlag. Forfatter: Helene Gallis (Nabolagshager), fotograf: Monica Løvdahl. Bla i boka her, les mer her. Dyrk byen samler erfaringer fra dyrkeprosjekter i Oslo, Stockholm og København, og er en verktøykasse og en inspirasjonsbok for deg som ønsker å skape grønne prosjekter der du bor.  Sammen med likesinnede entusiaster deler Helene Gallis raust av sine erfaringer med urban dyrking. De spenner vidt:  fra små kjøkkenhager med sosialt fokus til matauk, aktivisme og byutvikling.

I boken blir du blant annet kjent med disse skandinaviske prosjektene; Urtehagen på Grønland, Sjöstadsodlarna, TagTomat, Lersøgrøftens Integrationsbyhaver, Hagecrew, Herligheten/ Losæter, Byhave69, Skogsträdgården på Stockholms Universitet, Byhaven2200 og mange flere.

Utgitt av: Spartacus Forlag.

screenshot-14EVALUERINGSRAPPORT PILOTPROSJEKT URTEHAGEN (2013)

Prosjekt gjennomført under MAJOBO-paraplyen av Helene Gallis som nå er daglig leder i Nabolagshager. Rapporten deler erfaringer fra prosjektet «Urtehagen på Grønland» sitt første år. Prosjektet er et eksperiment innen aktivisering av byrom i utsatte områder, som har vist seg å bli en viktig flerkulturell møteplass og et sted hvor nabolagets barn og unge får kjennskap til og engasjement for sine omgivelser, natur og miljø. Les rapporten her: rapport-urtehagen