VISJON OG VERDIER

Nabolagshager er et urbant senter for dyrking, byøkologisk innovasjon og grønt nærmiljøengasjement.  

 VISJON

  • Nabolagshagers visjon er å akselerere det grønne skiftet og vise veien for klimasmarte byer ved å være en kunnskapshub og one-stop-shop for produkter og tjenester relatert til urban dyrking.

VERDIER

Våre verdier kan oppsummeres som en MIKS; Miljø – Inkludering – Kreativitet – Samskaping.

  • MILJØ: Gjennom alle våre tjenester og produkter har vi fokus på miljø, gjenbruk, økologi og smarte kretsløpsløsninger.
  • INKLUDERING: Dyrkeprosjekter har et unikt potensiale som møteplass på tvers av demografiske grupper og et sted hvor mange ønsker å bidra til fellesskapet. Vi engasjerer bredt og inviterer raust inn i prosjektene våre.
  • KREATIVITET OG SAMSKAPING: Innovasjon og grønt gründerskap får spire og gro om man tør å tenke nye samarbeidsmodeller, modige partnerskap og er åpne for annerledes ideer og løsninger.

multikulti dugnad