Dato: 7. oktober 2019 (NB! Ny dato!)

Sted: Bruket, 1. etasje i GreenhouseOslo, Schweigaards gate 34C

Seminaret er gratis. Seminaret er fulltegnet.
Oslo har 14 millioner m2 med flatt takareale. I Bymiljøetatens høringsutkast «Strategi for grønne tak og fasader i Oslo» beskrives en visjon for byens ‘femte fasade’; “Oslo er en levende, vakker og smart by hvor grønne tak og fasader gir et vesentlig bidrag til å løse urbane utfordringer, ivaretar naturmangfold og skaper nye spennende møteplasser.”
I anledning den forestående kommunale strategien og Miljøhovedstadsåret 2019, jobber forskningsprosjektet ENABLE ved NINA (Norsk institutt for naturforskning), med mulighetsanalyser for grønne tak.  NINA, Nabolagshager og Grønn Byggallianse arrangerer en konferanse 7. oktober hvor vi vil dele konkrete verktøy og kunnskap med nøkkelaktører som kan bidra til at dette grønne skiftet kommer igang.  
Vi deler løsninger og erfaringer for å raskt skalere opp volumet på grønne tak i Oslo ved å se på vegetasjonsløsninger som er egnet til forskjellige tak med varierende bæreevne, hvor det er størst effekt ved økosystemtjenester som overvannshåndtering og tilrettelegging for pollinerende insekter samt hvor rekreasjonsnytten kan være størst.  Vi vil ha et særlig fokus på transformasjon av takflater på eksisterende bygg.

PROGRAM

Kl. 08:30-09:00 Registrering og kaffe

Sesjon 1:  Ambisjoner – Hva er Oslos ambisjoner for grønne tak på eksisterende bygg? Kl. 9.00 – 10.00 

9.00-9.05 Velkomst

9.05-9.20 Harald A. Nissen (MDG)

Hvordan bidrar grønne tak til Oslos grønne skifte?

09.20-9.40 Anders Nohre-Walldén, Grønn Byggallianse

Mulighetene for et ‘grønt takskifte’ på eksisterende bygningsmasse i Oslo

9.40-10.00 Plenumssamtale – spørsmål og svar fra presentasjonene i første sesjon.

Sesjon 2: Inspirasjon – How do we scale up green roof transformation to achieve impact? Kl. 10.00 – 12.00

10.00-10.20 Eleanor Chapman, ICLEI (Local Governments for Sustainability) (DE)

Experiences with green roof transformation on existing roofs from other cities worldwide

10.20-10.40 Kelai Diebel, Makers of Sustainable Spaces (MOSS) (NL)

Business case for green roof transformation

10.40-11.00 Rune Skeie, Asplan Viak, Vega Scene (på norsk)

Hvordan få til grønne tak, og hva får eierne igjen?

11.00-11.20 Helene Gallis, Nabolagshager

The importance of designing social spaces for green roof sustainability

11.20-11.40 David N. Barton, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) 

Ecosystem services – where is the potential of green roofs in Oslo?

11.40-12.00 Plenumssamtale – spørsmål og svar fra presentasjonene i andre sesjon.

12.00 – 12.45 LUNCH – Stående buffet

Sesjon 3: Panel diskusjon – Muligheter og løsninger for eksisterende tak, Oslos 5. fasade Kl. 12.45 – 13.30  

Moderator: Anders Nohre-Walldén, Grønn Byggallianse 

En samtale på scenen:

Hvordan skalere opp arbeidet med grønne tak? Vi spør næringen om hvorfor ikke mer skjer og hva behovet er for endring.

Gjester i samtalen inkluder kommersielle aktører, utviklere, leverandører, og plansystemet.

Kl. 13.30-13.35 Takk for i dag og oppsummerende tanker.

Katharina Bramslev, Daglig Leder Grønn Byggallianse