Dato: 7. oktober 2019 (NB! Ny dato!)

Sted: BruketOslo, Schweigaards gate 34C

Seminaret er gratis. Påmelding ved å følge linken.
Oslo har 14 millioner m2 med flatt takareale. I Bymiljøetatens høringsutkast «Strategi for grønne tak og fasader i Oslo» beskrives en visjon for byens ‘femte fasade’; “Oslo er en levende, vakker og smart by hvor grønne tak og fasader gir et vesentlig bidrag til å løse urbane utfordringer, ivaretar naturmangfold og skaper nye spennende møteplasser.”
I anledning den forestående kommunale strategien og Miljøhovedstadsåret 2019, jobber forskningsprosjektet ENABLE ved NINA (Norsk institutt for naturforskning), med mulighetsanalyser for grønne tak.  NINA, Nabolagshager og Grønn Byggallianse arrangerer en konferanse 10. september hvor vi vil dele konkrete verktøy og kunnskap med nøkkelaktører som kan bidra til at dette grønne skiftet kommer igang.  
Vi deler løsninger og erfaringer for å raskt skalere opp volumet på grønne tak i Oslo ved å se på vegetasjonsløsninger som er egnet til forskjellige tak med varierende bæreevne, hvor det er størst effekt ved økosystemtjenester som overvannshåndtering og tilrettelegging for pollinerende insekter samt hvor rekreasjonsnytten kan være størst.  Vi vil ha et særlig fokus på transformasjon av takflater på eksisterende bygg.
PROGRAM
9.15 – 10.30 Ambisjoner – Hva er Oslos ambisjoner for grønne tak på eksisterende bygg?
10. 45 – 12.00 Inspirasjon – Hvordan skalerer vi opp grønne tak for å oppnå resultater? Internasjonale beste eksempler
12.00  – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.30 Panel diskusjon: Muligheter og løsninger for eksisterende tak – Oslos 5. fasade
13.30 – 14.00 Oppsummering  – Hva har vi lært?