Nabolagshager har, i samarbeid med en rekke europeiske aktører, fått godkjent en prosjektsøknad til innovasjonsprosjektet «PlaceCity, placemaking for sustainable, thriving cities». Støtten kommer fra JPI Joint Programming Initiative som er en samarbeidsordning mellom Forskningsrådet og søsterorganisasjoner i utvalgte Europeiske land. Utlysningen handlet om strategier for å løse urbane utfordringer; «Making Cities Work», ved å samle byadministrasjoner, næringsliv og andre aktører om erfaringsutveksling, nettverksbygging og en konkret løsningsdugnad. PlaceCity er ett av totalt seks europeiske prosjekter som har fått støtte i denne omgangen.

Placemaking, som kanskje kan oversettes til kreativ stedsutvikling, er både en arbeidsmetode for å forbedre nærmiljøer med tungt fokus på medvirkning og å slippe til lokale krefter, og en målsetting om steder som omfavner fysisk, kulturell og sosiologisk identitet. Målet er byer og steder som utformes og brukes på innbyggernes -ikke bilenes- premisser.

With community-based participation at its center, an effective Placemaking process capitalizes on a local community’s assets, inspiration, and potential, and it results in the creation of quality public spaces that contribute to people’s health, happiness, and well being. 

PPS Project for Public Spaces

De norske representantene i prosjektet er Oslo Kommune Bymiljøetaten og Nabolagshager.  Hovedprosjektpartnere inkluderer:

  • City of Vienna
  • University of Applied Arts Vienna
  • Eutropian
  • SuperWien

Andre samarbeidspartnere inkluderer:

  • Future Place Leadership (Stockholm)
  • BIDS Belgium (Belgia)
  • Endeavour (Belgia)

PlaceCity er ledet av urbanister, stedsutviklere og grønne aktører. Prosjektet har som sitt overordnede mål å etablere European Placemaking Network (EPN), et internasjonalt tverrfaglig nettverk for kreativ stedsutvikling som kan engasjere både det offentlige, private næringsaktører og organisasjoner.  Prosjektet vil tilby støtte og ressurser til både lokale og nasjonale nærmiljø-initiativer over hele Europa.

Konsortiet har som et mål å samle verktøy og metoder i en European Placemaking Toolbox, og implementere disse verktøyene i tre casestudie-byer (Oslo, Wien og Stockholm). Formålet med gjennomføringen er ikke bare å prøve ut verktøy, men også å etablere bærekraftige forretningsmodeller for kreative utvikling i lokale sammenhenger.

For å oppnå dette skal de involverte aktørene jobbe sammen med en kombinasjon av lokale partnere (byer, lokalsamfunn og bedrifter) samt partnere på et høyere kommunalt nivå (kunnskapspartnere, lokale etater etc). Dermed vil konsortiet utvikle seg som et kunnskaps plattform med en direkte tilknytning til implementeringen.

Prosjektet varer i 30 måneder og starter i januar 2019.  De endelige resultatene av PlaceCity vil være 1) et konsolidert europeisk nettverk for placemaking som tilbyr konstruktive verktøy og strategier til lokale aktører; 2) et Europeisk nettverk for Placemaking som bidrar til å forsterker forhold mellom JPI landene , 3) Implementering av verktøykassen i en rekke lokale bærekraftige forretningsmodeller.

For spørsmål om dette prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Laura Martinez på laura@nabolagshager.no