Edible Cities Network (EdiCitNet) er et innovasjons- og forskningsprosjekt finansiert av  EU-programmet Horisont 2020. Programmet er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro i potten.  Her skal det forskes, innoveres og gründes på sentrale samfunnsutfordringer, og utlysningen som EdiCitNet har svart på, handler om å vise innovative natur-baserte løsninger på urbane utfordringer. 

Norske partnere i EdiCitNet er NIBIO, OsloMET, Nabolagshager og Oslo Kommune Bymiljøetaten. Andre byer som deltar er Berlin, Rotterdam, Heidelberg m.fl. EdiCitNet-prosjektet koordineres av de tyske universitetene Technische Universität Berlin og Humboldt Universität,

EDICITNET MAP

Levende laboratorie

Som en del av dette prosjektet skal Oslo Kommune og Nabolagshager samarbeide om å etablere en rekke aktiviteter som skal skape sirkulære matprosjekter og nye arbeidsplasser på Grønland.

Oslo Living Lab (Oslos Levende Laboratorie) skal fokusere på matproduksjon fra avfall / underutnyttede ressurser på Grønland, et flerkulturelle nabolag med høy fattigdomsrisiko og sosio-økonomiske utfordringer. Målet med dette levende laboratoriet er å fremme en sirkulær økonomi modell som innoverer urban matproduksjon og samtidig reduserer mengde avfall, ved å skape arbeidsmarkedskompetanse og jobber for sårbare lokale beboere.  Prosjektet skal særlig fokusere på entreprenørskap blant sårbare grupper som enslige foreldre, kvinner og ungdom som har droppet ut av høyere utdanning. Vi vil særlig fokusere på beboere med minoritetsbakgrunn.

Piloter for urban matproduksjon basert på avfall og underutnyttede ressurser vil bli igangsatt samtidig som vi vil jobbe med utvikling av forretningsmodeller for å sikre vedvarende arbeidsmuligheter, – også etter prosjektslutt. Slike muligheter inkluderer for eksempel hagearbeid og/eller birøkt på underbrukte takflater, dyrking av sopp i brukt kaffegrut fra kafeer i området, eller produksjon av fiskemat for akvaponi basert på avfall fra et nærliggende mikrobryggeri. Kombinasjonen av de ulike konsepter skal føre til mer robuste forretningsmodeller. Kombinerte konsepter sørger også for at deltakerne tilegner seg et bredere sett arbeidsferdigheter. Noen av de mulige fremtidige kunder er lokale restauranter, offentlige enheter og/eller by-arrangementer som involverer matforbruk, – mange av dem vil også være stabile kilder av avfallsråvarer til disse prosessene.

SOLUTIONS

Initiativene tar utgangspunkt i et kvartal på Grønland, med en målsetting om å opprette hyperlokale kretsløp ut av eksisterende ressurser. Modellen for slike kretsløpskvartaler skal være lokalt basert men i bunnen skal det ligge en forståelse for kretsløp og lokale ressurser som gjør at erfaringene herifra kan tas i bruk også ellers i Oslo.

kretslc3b8pskvartal.png

Oppfølgingen av kommunens strategi for bærekraftig innkjøp som tar sikte på å lette innkjøp fra sosiale entreprenører og grønne oppstart inngår også i prosjektets mandatet. Byen skal også sette i gang et pilotprosjekt for å gi plass til et lokalt ‘bondens marked’ for urbane matprodusenter, disse oppgavene vil Bymiljøetaten håndtere.

Innovasjon og entreprenørskap

I tillegg til det levende laboratoriet, skal Nabolagshager koordinere arbeidet i prosjektet som handler om «edible city» forretningsmuligheter, gjennom bl,a, kartlegging av relevante forretningskonsepter- og -muligheter, og ha en koordinerende og støttende funksjon mellom de forskjellige deltakerbyene og bedriftene som deltar i EdiCitNet.

Kontakt

For spørsmål om dette prosjektet, ta kontakt med prosjektansvarlig Helene Gallis på helene @ nabolagshager.no