FOR STAT/ KOMMUNE

Nabolagshager leverer mulighetsstudier og strategier for

 • urbant landbruk
 • grønne møteplasser
 • kretsløpsbasert matinnovasjon
 • aktiv integrering ved hjelp av dyrking og grønne aktiviteter
 • innovasjon rundt by- og nærmiljøutvikling med fokus på dyrking, klimasmarte løsninger og sirkulære løsninger

Blant våre kunder fra offentlig sektor finner du bl.a. følgende aktører;

 • Oslo Kommune;
 • Bergen Kommune
 • Trondheim Kommune
 • Drammen Kommune
 • Østfold Fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Sør-Trondelag
 • Fylkesmannen i Oslo/Akershus