Tak for maten

TakForMaten-FBcover-alt3

Tak For Maten er Oslos nye takhage og demonstrasjonsanlegg for takbasert urbant landbruk. Takfarmen er et pilotprosjekt i samarbeid med Bymiljøetaten og Landbrukskvartalet som etableres av Nabolagshager og driftes i samarbeid med venner i Greenhouse Oslo.

Følg takprosjektets facebook-side for løpende informasjon om taket, grøden og arrangementene.