PROSJEKTER 2016

SOLSIKKEBARNA – DYRKING SOM BOMILJØTILTAK I KOMMUNALE BYGÅRDER PÅ TØYEN

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Områdeløft Tøyen tilskudd for bomiljøtiltak fra Husbanken.

Les om prosjektet her:

URTEHAGENS MINIGARTNERE

Prosjektet har gått ut på å gi en gruppe barn og ungdommer bosatt på Grønland sommerjobb med å se til dyrkeprosjektet i Urtehagen på Grønland. Ungdommene har vært med på såing, planting, vanning, samt oppgradering av arealet og etablering av nye plantekasser. Ungdommene har i tillegg deltatt på Internasjonal Torgdag på Grønland, bidratt på Geitmyradagen i skolehagen på Sagene og MatBeat arrangement i Botanisk hage. Prosjektet har vært utformet som en jobb, så ungdommene har fått lønn for arbeidet de har gjort men har i tillegg opparbeidet seg nyttig arbeidsefaring og opplevd for første gang å tjene egne penger. Ungdommene er flotte ambassadører for Grønland som viser at her både vil og kan vi.

 

 

Prosjektet er finansiert av aktivitetsmidler fra Områdeløft Tøyen.