PROSJEKTER 2017

Aquaponics er innendørs dyrking og fiskeoppdrett koblet sammen til ett anlegg hvor vann fra fisketanken transporteres over i dyrkebed hvor dette vannet både vanner og gjødsler vekstene.  Denne formen for matproduksjon er ekstremt ressurssmart og kan på sikt være med på å gjøre byene i større grad selvforsynte på ureist mat.