EGNE PROSJEKTER

Mesteparten av aktivitetene våre er kommersielle oppdrag for kunder, som du finner under menyen «produkter og tjenester». Noen prosjekter har vi utviklet selv og holder i dem fra start til slutt. Gå til menyen «egne prosjekter» og velg år for utvalgte, større, prosjekter.