– Landbruksmelding for Oslo endelig klar

Etter et møysommelig arbeide over to år, har endelig byrådets landbruksmelding for Oslo blitt lagt fram. Det er første gang i historien at en landbruksmelding for Oslo er lagt fram til politisk behandling. Den omhandler satsningsområder for urbant landbruk, skolehager m.m. og har tydelige føringer for veien videre for urbant landbruk i Oslo.

– Vaterland forvandles på dugnad

I løpet av to dager etablerte en stor gjeng workshopdeltakere, tilfeldig forbipasserende, innleide håndtverkere, og kyndige workshopledere den asfalterte plassen på Vaterland til en unik urban oase, inkluderende byutvikling i praksis. Workshopen ble gjennomført i tett samarbeid med den danske innovatøren Mads Boserup Lauritsen fra TAGTOMAT i København, og bidragsytere fra det urbane dyrkingsmiljøet iFortsett å lese «– Vaterland forvandles på dugnad»