– Dyrking som bomiljøprosjekt – lærdom fra Tøyen

Nabolagshager har i 2015 jobbet for å øke trivsel og livskvaliteten i kommunale leiegårder på Tøyen ved å bruke dyrkeprosjekter for å skape møteplasser og positive aktiviteter sammen med beboerne.

Rapporten er basert på sosialantropologiske intervjuer gjennomført av Stedsantropolog Katja Bratset og forteller om hvordan prosjektet har påvirket beboernes hverdag, samt trekker fram anbefalinger for framtidige aktiviteter. Her kan du laste ned rapporten: nabolagshager-dyrking-som-bomiljoprosjekt

Prosjektet er finansiert av Områdeløft Tøyen og Sparebankstiftelsen, er toårig og fortsetter i 2017.

For spørsmål rundt prosjektet, ta kontakt med prosjektansvarlig Helene Gallis på helene@nabolagshager.no.