– Vi søker visuelle hjelpere

Kan du hjelpe oss å vise verden hvordan byene våre kan forvandles ved hjelp av urter, grønnsaker og pollinatorvennlige blomster? Nabolagshager søker praktikant(er) som kan forvandle våre ideer til inspirerende illustrasjoner. 

Nabolaghager er i vekst og engasjerer seg i mange nye prosjekter. Vi utlyser derfor inntil tre praktikantplasser for høst-vinter 2016.  Vi ser etter personer som er entusiastiske, selvdrevne, kreative, har en uttalt interesse for å forvandle betong og asfalt til levende flater og bidra til at flere blir interesserte i og engasjerer seg i dyrking av mat i byen.

Praktikantene forplikter seg til å jobbe 5-10 timer pr uke (vi er fleksible i eventuelle eksamensuker), delvis hjemmefra men kan også bruke Nabolagshager sine lokaler som arbeidsplass etter ønske/ behov (men som travle gründere er det ikke alltid at vi er å finne på kontoret).   Arbeidstiden kan være dagtid, kveld og helger etter ønske, og lar seg lett kombinere med studier. Arbeidet er ulønnet, men vi kan tilby interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, et inspirerende miljø tett på pulsen når det gjelder dyrking i by, – og gode muligheter til å utvikle og ha ansvar for egne prosjekter på sikt for de rette kandidatene.  Du får delta gratis på alle kurs vi holder (forbehold om at det er plass), delta på faglige samlinger med oss og deltar ellers aktivt i en variert og spennende hverdag.  For rett kandidat er det gode muligheter for å på sikt skape sin egen arbeidsplass.

PRAKTIKANTER I ILLUSTRASJON, DESIGN og VISUALISERING

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:

 • Illustrere bymøbel/plantekasse designet og utviklet av teamet vårt.
 • Illustrere forslag til beplantning/møblering av bakgårder, hager og byrom, basert på bl.a. bildemateriell og/eller befaring hos kunde
 • Utforme grafiske produkter for Nabolagshager (flyers, visittkort, plakater m.m.)
 • Designe egne løsninger, utvikle konsepter og videreutvikle allerede eksisterende ideer for å teste ut i markedet, i samarbeid med resten av teamet.
 • Bidra med film/foto og kreative konsepter til web og sosiale medier, evt også blogging.
 • Du står i stor grad fritt til å velge stil, teknikker og verktøy.

I tillegg ønsker vi oss personer som kan trå til og bistå innimellom med gjennomføring av arrangementer og mindre forefallende oppgaver.

KVALIFIKASJONER/ EGENSKAPER

 • Høyere utdanning og/eller arbeidserfaring innen felt relatert til Nabolagshagers arbeid, for eksempel arkitektur, pedagogikk, agroøkologi, sosialarbeid og grønn økonomi ELLER innen relevante designfelt f.eks landskapsarkitektur, produktdesign eller kunst og håndtverk.
 • God kjennskap til relevante design- og tegneverktøy er påkrevd (inngående kunnskap om dyrking er derimot ikke et krav 😉 ).
 • Forståelse for sosial og økologisk bærekraft som bærebjelke og inspirasjon for hva vi driver med og hvordan vi jobber.
 • Initiativrik og selvgående med høy gjennomføringsevne, kan forholde seg til frister og til tider høyt tempo.
 • Godt humør og løsningsorientert!
 • Vi hører gjerne fra kandidater med en flerkulturell bakgrunn samt internasjonale studenter.

MASTERSTUDENTER

Vi er åpne for samarbeid med masterstudenter om masteroppgaver og kan ta inn 1-2 masterstudenter som har fått tema godkjent av veileder, eller godt i gang med dette. Dette gjelder både akademisk og praktisk orienterte masteroppgaver, vi er spesielt på interesserte i å samarbeide om masteroppgaver som kontekstualiserer urbant landbruk i en norsk/skandinavisk setting, som ser på urban dyrking og entreprenørskap eller som ser på de sosiale effektene ved grønne møteplasser.

Vi hører gjerne fra studenter med en tydelig og gjennomtenkt idé til masteroppgave.  Vi vil så ta kontakt med de mest relevante studentene for eventuelle samtaler og videre samarbeide.

SØKNAD

Send en søknad på 1-2 A4 sider samt CV som tydelig viser din motivasjon og dine egenskaper til post@nabolagshager.no.  Evt porteføljer og eksempler på prosjekter og arbeider o.l. kan legges ved i søknadsmailen som lenker.

Frist: snarest mulig, senest 20. august 2016.