– På lag med bonden for mat og klima

WP_20160123_007
I anledning Klimafestivalen §112 2016 inviterte Majobo, Nabolagshager, Grow Up City, Losæter og Norges Bonde- og Småbrukarlag 23. januar 2016 til en workshop om bærekraftig kortreist mat, selvforsyning og matsikkerhet.

Det fullsatte arrangementet besto av en rekke korte innlegg fra folk som forskjellig måte jobber for økt matsikkerhet og bærekraftig mat i stor og liten skala, påfulgt av en workshop for å avdekke viktige koblinger og nettverk for å skape innovative løsninger. Blant innleggene var Merete Furuberg, lederen i Norsk Bonde og Småbrukarlag. Nedenfor gjengis innlegget hennes i sin helhet.

Helene og Merete 2

Takk for at Norsk Bonde- og Småbrukarlag får være medarrangør! Takk for invitasjonen og takk for muligheten til å snakke om temaer vi virkelig brenner for.

Dere kjenner kanskje best Norsk Bonde- og Småbrukarlag fra mediedekningen rundt hvert jordbruksoppgjør, der vi gjerne blir fremstilt som sinnatagger som aldri synes at vi får nok penger. 

Men jeg er ikke sint, jeg er fryktelig skuffet. Jeg er skuffet over en politikk som driver bonde etter bonde ut av landbruket, og sørger for flere og flere bruk blir nedlagt. Jeg er skuffet over at det gårdsbruket regjeringen legger til rette for minner langt mer om en fabrikk, der bonden er erstattet av en direktør og bærekraftig drift er byttet ut med import av en million tonn kraftfôrråvarer hvert år fra den andre siden av jordkloden. Det vil si Norge importerer mat til våre dyr og bruker mer enn 2,5 millioner dekar jord i land som sjøl trenger jorda til å dyrke egen mat. Norge driver jordbruk i utlandet og er årsak til at regnskog utryddes, mens utmarka i Norge gror igjen. Og på grunn av det er det fare for at 350 rødlistearter forsvinner. Jeg er skuffet over at den diskusjonen vi har hatt om klimariktig landbruk handlet om kupromp og -rap. Jeg er enormt skuffet over at den blå-blå regjeringen ikke tar ansvar for beredskap og matsikkerheten til folk.

Stortinget har vedtatt at selvforsyningsgraden i Norge skal opp, men likevel faller den stødig år etter år. Med videre fall i fjor, så er den reelle selvforsyningsgraden vår nå under 40 prosent.

Det er ille nok i seg selv. Men det blir enda verre når vi ser på hva de 40 prosentene faktisk er. Det er viktig å produsere mat i Norge, men det er enda viktigere hvordan vi produserer den. Det er ikke noen tvil om at maten blir påvirket av hvordan den lages. Forskning viser at melk og kjøtt fra dyr som har gått på beite inneholder en bredere og bedre sammensetning av næringsstoffer enn mat produsert på kraftfôr med stort innhold av importert soya.

Å endre politikken og jordbruksoppgjørene våre handler ikke om å gjøre bøndene rike, det handler om å skape rammevilkår som gjør det mulig å produsere sunn og næringsrik mat. Det handler om å la norske bønder få drive bærekraftig og gi forbrukerne mat de kan stole på.

I Norge er vi i den nesten unike situasjonen at vi har grunnlaget for et landbruk som gjør oss selvforsynte på basismat, til å levere sunn og kortreist mat og som er grønt og i takt med naturen.

Store avstander og vanskelige arealer har gitt oss små og oversiktlige gårder, der bonden har lært seg å tilpasse driften til gårdens ressursgrunnlag. Men ikke bare har politikerne unnlatt å ta vare på og videreutvikle dette grunnlaget, de har nærmest målrettet rasert det. Denne utviklingen har akselerert med regjeringen som sitter nå.

Grunnen til at jeg likevel ikke er sint, er fordi jeg ser en fantastisk positiv utvikling fra grasrota. Jeg reiser rundt på møter som dette, og ser engasjerte og lidenskapelige mennesker som har skjønt det. Dere vil vite hva dere spiser, hvordan maten er produsert og hvor den kommer fra. Dere vil vite hva dere gir til barna deres. Dere krever god, sunn og naturlig mat produsert på en bærekraftig måte.

Og flere av dere har begynt å produsere egen mat i blomsterpotter, i verandakasser, i parseller her i Oslo, og flere av dere er blitt andelseiere og har gått sammen med en bonde i nærheten.

Dere er æres-mikrobønder i mitt hode!

I gruppearbeidet nå etterpå vil jeg komme med konkrete forslag, og jeg håper at alle i forsamlingen har mange gode idéer på hvordan vi kan samspille for å nå felles mål!

Jeg vil avslutte med å takke for engasjementet og tankene deres.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har både store, mellomstore og små bønder som medlemmer. Det er ikke størrelsen det kommer an på, men produksjonsmåten.

Og skulle dere være mer nysgjerrige på Norsk Bonde- og Småbrukarlag, så har vi plass til mikrobønder og andre som brenner for et landbruk med evighetsperspektiv.

Trygg og sunn mat er et resultat av trygge og forutsigbare forhold i jordbruket, der økonomi, økologi og sosiale forhold for alle bønder, god dyrevelferd og sterkt fokus på vår evigvarende matjord og natur er grunnpilarer. Takk for meg!