– Fra «Oslos farligste sted» til frodig urban oase, – prosjektrapport fra Sjakkplassen

Dyrkeprosjektet Sjakkplassen på Vaterland er blitt et populært møtested blant naboer Foto Monica Løvdahl
Rapporten Erfaringer fra sjakkplassen er en oppsummering av hvordan byromsprosjektet Sjakkplassen på Vaterland i Oslo sentrum har fungert. Gjennom intervjuer med brukere av plassen, samt nøkkelaktører i området, vises det hvordan Vaterlandsparken har fått en «ny vår» med frodige plantekasser og store sjakkbrett som underholder og engasjerer.  Med denne rapporten ønsker vi å skape en økt bevissthet om hvordan Nabolagshager former oss og stedene der vi bor, og hvordan slike prosjekter kan være bærende elementer i inkluderende, klimasmart og progressiv byutvikling.

Sjakkplassen er et byromsprosjekt initiert av Bymiljøetaten og gjennomført av Nabolagshager i tett samarbeide med en rekke aktører innen grønt entreprenørskap i Oslo.  Les mer om prosjektet på facebook eller her.Har du spørsmål til prosjektet eller rapporten? Ta kontakt med prosjektansvarlig Helene Gallis på helene@nabolagshager.no eller ansvarlig for analysen Katja Bratseth på kb@stedsantropolog.com .