– Landbruksmelding for Oslo endelig klar

Etter et møysommelig arbeide over to år, har endelig byrådets landbruksmelding for Oslo blitt lagt fram. Det er første gang i historien at en landbruksmelding for Oslo er lagt fram til politisk behandling. Den omhandler satsningsområder for urbant landbruk, skolehager m.m. og har tydelige føringer for veien videre for urbant landbruk i Oslo.

Meldingen ble lansert av byråd for miljø og samferdsel Guri Melby på Sjakkplassen, hvor nøkkelaktører som har bidratt til å utforme meldingen med sine innspill i løpet av prosessen, var inviterte.

Landbruksmeldingen setter som mål at alle grunnskoler i Oslo skal få tilbud om å benytte skolehage, sier Guri Melby, byråd for samferdsel og miljø i Oslo. –Vi ønsker at det skal være enklest mulig for Oslos innbyggere å delta i urbane dyrkingsaktiviteter. Videre vil Oslo kommune sikre større areal til urban dyrking, både ved å bidra til flere parsellhager og ved å videreutvikle skolehagene.

Byrådet vil bidra aktivt til å få lokale sentre i byen der det samles kompetanse om bynært landbruk. Slike steder kan være Losæter, Geitmyra skolehagesenter, Lindeberg gård og gartneriet på Bygdøy. Det skal legges til rette for mer urban dyrking i det offentlige rom, slik det nylig er blitt gjort ved Vaterland. Kommunen vil sette i gang og kartlegge mulige ledige kommunale tomter og bygninger som midlertidig eller permanent kan brukes til urban dyrking. I budsjettet for neste år settes det av 1 million kroner til kommunens arbeid med å følge opp landbruksmeldingen.