– Vaterland forvandles på dugnad

I løpet av to dager etablerte en stor gjeng workshopdeltakere, tilfeldig forbipasserende, innleide håndtverkere, og kyndige workshopledere den asfalterte plassen på Vaterland til en unik urban oase, inkluderende byutvikling i praksis. Workshopen ble gjennomført i tett samarbeid med den danske innovatøren Mads Boserup Lauritsen fra TAGTOMAT i København, og bidragsytere fra det urbane dyrkingsmiljøet i OSLO samlet under MAJOBO-paraplyen, deriblant Parkens Grøde som sto for catering og workshoporganisering, GrowLAB som utviklet grafisk profil og logo for prosjektet, Miljøfabrikken som laget bymøblene (benker, bord og sjakkbrikker), samt Hagelaget Oslo / Dr. Dedichsens drivhus som leverte økologiske planter til prosjektet.  SJAKKPLASSEN-prosjektet ble finansiert av Bymiljøetaten som et pilotprosjekt innen urbant landbruk.

Foto Monica Løvdahl-206

Foto Monica Løvdahl-284

Foto Monica Løvdahl-7

Foto Monica Løvdahl-20

Foto Monica Løvdahl-29

Foto Monica Løvdahl-30

Foto Monica Løvdahl-37

Foto Monica Løvdahl-67

Foto Monica Løvdahl-74

Foto Monica Løvdahl-79

Foto Monica Løvdahl-148

Foto Monica Løvdahl-174