12 måneder – 12 nabolagslangbord

About the project

Formålet med prosjektet er å engasjere beboere i Grønland-Tøyen i potensialet til bilfrie nabolag og bidra til å skape positive og sosiale aktiviteter som fremmer kontakt mellom mennesker

Nabolagshager og vårt ungdomsprogram Oslo Living Lab skal gjennomføre 12 nabolagslangbord i Grønland-Tøyen med servering og familievennlige aktiviteter i forskjellige byrom og parker. Prosjektet er viktig for å engasjere beboere i potensialet til bilfrie nabolag. Vi vil også kartlegge beboeres ønsker og behov med tanke på hva de selv ønsker seg av aktiviteter og hva de trenger av støtte og informasjon for å etablere egne aktiviteter og lage en praktisk beboerguide.

Målet for prosjektet er:

1) La nabolaget utforske og oppleve byliv når bilparkering erstattes med møteplasser.

2) Samle nabolaget rundt positive strøksaktiviteter for å bryte ned fordommer og skape dialog på tvers.

3) Gi lokal ungdom erfaring innen arrangementer og medvirkning.

4) Tilrettelegge for at andre naboer får drahjelp til å tilsvarende arrangementer ved å ha en praktisk guide til å hjelpe seg.

«12 måneder – 12 Langbord» prosjektet er delfinansiert av Bomiljøtilskudd – Tøyen og Grønland (Oslo Kommune).

1. FRA FOLKEBUDSJETT TIL FOLKEFEST (juni 2022): Det ble en real folkefest da Oslo Living Lab ungdommer inviterte til gratis langbord og gatefest i Olafiagangen. Hele arrangementet var planlagt og gjennomført av ungdommer og lokale initiativtagere.

2. HØSTENS LEVENDE GATE (september 2022): Oslo Living Lab ungdommer arrangerte en fantastisk gatefest i Herslebs gate. I samarbeid med Bykuben fikk vi stengt av store deler av gata hvor vi skapte liv gjennom sosiale aktiviteter og midlertidige fysiske tiltak. Vi ville vise alle våre naboer hva slags positive endringer dukker opp når biltrafikk og parkering erstattes til å skape masse liv og kos for alle H20 elevene og naboene.

Kontakt oss:

For spørsmål om dette prosjektet, kontakt

Annabel Mempel- Prosjektleder
annabel@nabolagsahger.no
Juleda Fetisi – Oslo Living Lab Ungdomsmentor
juleda@nabolagsahger.no