NABOLAGSHAGER

Et urbant senter for dyrking, byøkologisk innovasjon og grønt nærmiljøengasjement.

Nabolagshager er Oslos urbane senter for dyrking, byøkologisk innovasjon og grønt nærmiljøengasjement, etablert 2013. Vi er sosialentreprenører som kombinerer  kommersielle tjenester, kurs og nettverksaktiviteter med sosiale prosjekter som har dyrking i sentrum. Vårt fokus er på det ultraurbane; forgrønning og forskjønning der asfalten dominerer. 

Nabolagshager baserer seg på varierte erfaringer innen urban dyrking i Oslo siden 2011.  Så langt har vi kurset nærmere 2000 osloboere i dyrking, levert produkter og tjenester til en rekke bedrifts- og privatkunder, og gjennomført innovative pilotprosjekter for bl.a. Framtidens Byer / Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Mange av disse erfaringene er samlet i boka DYRK BYEN! som daglig leder i Nabolagshager ga ut i 2015.

Vi jobber prosjektbasert med et lite knippe kjernemedarbeidere og en stor pool av frilansere, håndtverkere, fagfolk og konsulenter som bidrar med kompetansen sin i forskjellige prosjekter, bli kjent med oss her.

VISJON

  • Nabolagshagers visjon er å akselerere det grønne skiftet og vise veien for klimasmarte byer ved å være en kunnskapshub for urban dyrking, byøkologi, og placemaking.

VERDIER

Våre verdier kan oppsummeres som en MIKS; Miljø – Inkludering – Kreativitet – Samskaping.

  • MILJØ: Gjennom alle våre tjenester og produkter har vi fokus på miljø, gjenbruk, økologi og smarte kretsløpsløsninger.
  • INKLUDERING: Dyrkeprosjekter har et unikt potensiale som møteplass på tvers av demografiske grupper og et sted hvor mange ønsker å bidra til fellesskapet. Vi engasjerer bredt og inviterer raust inn i prosjektene våre.
  • KREATIVITET OG SAMSKAPING: Innovasjon og grønt gründerskap får spire og gro om man tør å tenke nye samarbeidsmodeller, modige partnerskap og er åpne for annerledes ideer og løsninger.