HJEM

Nabolagshager er Oslos urbane senter for dyrking, byøkologisk innovasjon og grønt nærmiljøengasjement, etablert 2013. Vi er sosialentreprenører som kombinerer  kommersielle tjenester, kurs og nettverksaktiviteter med sosiale prosjekter som har dyrking i sentrum. Vårt fokus er på det ultraurbane; forgrønning og forskjønning der asfalten dominerer. 

Nabolagshager baserer seg på varierte erfaringer innen urban dyrking i Oslo siden 2011.  Så langt har vi kurset nærmere 2000 osloboere i dyrking, levert produkter og tjenester til en rekke bedrifts- og privatkunder, og gjennomført en rekke innovative pilotprosjekter.

I 2018-2019 har vi særskilt fokus på tre satsingsområder;

  • Utvikling av takhagekonsepter som blir til sosialt velfungerende, inkluderende og grønne oaser, både i nærings- og boligbygg.
  • Utvikle en modell for kretsløpskvartaler, hvor ressurser på avveie gjenbrukes i eget nabolag – og at man samtidig skaper lokale arbeidsplasser. Satsingen er en del av det EU-finansierte prosjektet «Edible Cities Network».
  • Kreativ og grønn stedsutvikling som skaper møteplasser og bringer naturen inn til der folk flest bor – i byen.

Vi jobber prosjektbasert med et lite knippe kjernemedarbeidere og en stor pool av frilansere, håndtverkere, fagfolk og konsulenter som bidrar med kompetansen sin i forskjellige prosjekter, bli kjent med oss her.