HJEM

Nabolagshager er en Oslo-basert prosjektorganisasjon etablert i 2013. Vi jobber med grønt og sosialt entreprenørskap for å kickstarte det grønne skiftet og få flest mulig engasjert i mulighetene rundt dette.

Gjennom lokale initiativer og internasjonale samarbeidsprosjekter samskaper vi multifunksjonelle løsninger på urbane utfordringer – nedenfra og opp. Vi fasiliteter grønn jobbskaping for ungdom, skaper og vedlikeholder takhager, integrerer utsatte grupper og øker biomangfoldet i byen.

Blant prosjektene våre finner du blant annet Tak for Maten, en prisvinnende takhage, Oslo Living Lab, et entreprenørskaps- og sirkulærøkonomiprogram hvor vi utforsker og samskaper lokale løsninger sammen med minoritetsungdom, og Sjakkplassen, som viser hvordan man med enkle grep og bredt engasjement kan blåse liv i underbrukte byrom. Vi tilbyr også rådgiving rundt grønn byutvikling for en rekke forskjellige private aktører, særlig innen eiendomsutvikling.

Internasjonalt samarbeider vi med forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor fra hele Europa på prosjekter relatert til urbant landbruk, entreprenørskap og sirkulærøkonomi.  Prosjektene inkluderer blant annet PlaceCity, placemaking for sustainable, thriving, cities og EdiCitNet, Edible Cities Network.

I 2018-2019 har vi særskilt fokus på tre satsingsområder;

  • Utvikling av takhagekonsepter som blir til sosialt velfungerende, inkluderende og grønne oaser, både i nærings- og boligbygg.
  • Utvikle en modell for kretsløpskvartaler, hvor ressurser på avveie gjenbrukes i eget nabolag – og at man samtidig skaper lokale arbeidsplasser.
  • Kreativ og grønn stedsutvikling som skaper møteplasser og bringer naturen inn til der folk flest bor – i byen.

Vi jobber prosjektbasert med et lite knippe kjernemedarbeidere og en stor pool av frilansere, håndtverkere, fagfolk og konsulenter som bidrar med kompetansen sin i forskjellige prosjekter, bli kjent med oss her.