NABOLAGSHAGER

Et urbant senter for dyrking, byøkologisk innovasjon og grønt nærmiljøengasjement.

Nabolagshager er Oslos urbane senter for dyrking, byøkologisk innovasjon og grønt nærmiljøengasjement, etablert 2013. Vi er sosialentreprenører som kombinerer  kommersielle tjenester, kurs og nettverksaktiviteter med sosiale prosjekter som har dyrking i sentrum. Vårt fokus er på det ultraurbane; forgrønning og forskjønning der asfalten dominerer. 

Nabolagshager baserer seg på varierte erfaringer innen urban dyrking i Oslo siden 2011.  Så langt har vi kurset nærmere 2000 osloboere i dyrking, levert produkter og tjenester til en rekke bedrifts- og privatkunder, og gjennomført innovative pilotprosjekter for bl.a. Framtidens Byer / Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Mange av disse erfaringene er samlet i boka DYRK BYEN! som daglig leder i Nabolagshager ga ut i 2015.

Vi jobber prosjektbasert med et lite knippe kjernemedarbeidere og en stor pool av frilansere, håndtverkere, fagfolk og konsulenter som bidrar med kompetansen sin i forskjellige prosjekter, bli kjent med oss her.